Visie

Psychologenpraktijk Bonne Chance hecht waarde aan het ‘stepped-care principe’ wat staat voor minder waar het kan en meer waar nodig, dus toepassing van preventiemethodieken in de gezondheidszorg en daar waar nodig adequate psychologische behandeling in de generalistische basis GGZ en in de specialistische GGZ. Bonne Chance wil graag een bijdrage leveren aan een gezondere samenleving, in samenwerking met de cliënt (en diens naaste omgeving).

Missie

Psychologenpraktijk Bonne Chance beoogt vooral individuen en groepen mensen met psychische klachten te begeleiden in het proces van gedragsverandering en/of het beter leren omgaan met de klachten. Zo wil ‘Bonne Chance’:
– de cliënt het gevoel geven dat hij/zij er niet alleen voor staat, om vervolgens
– de cliënt op professionele wijze te begeleiden in het proces naar een zo optimaal mogelijk psychisch en 
  (dikwijls daarmee samenhangend) lichamelijk welbevinden om
– uiteindelijk de cliënt zelfstandig verder te laten groeien in zijn/haar persoonlijke bekwaamheden.

Daarnaast staat ‘Bonne Chance’ open voor beantwoording van  vragen en/of het geven van advies op het gebied van voorlichting en training van medewerkers in de (geestelijke) gezondheidszorg, het onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven.
Neemt u gerust contact met ons op!