Contracten met zorgverzekeraars

Psychologenpraktijk Bonne Chance heeft voor zowel Generalistische Basis-GGZ als voor psychotherapie (Specialistische GGZ) contracten gesloten met alle zorgverzekeraars. Zodoende wordt uw psychotherapie na afloop van uw behandeltraject rechtstreeks door ons gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Dit gebeurt in de vorm van de Diagnose Behandel Combinatie (DBC) (directe en indirecte tijd) middels een softwarepakket. Een DBC kent een code die correspondeert met een tarief voor de complete behandeling (alle directe tijd dat u in de spreekkamer zat + tijd besteed aan telefonisch en e-mail contact, maar ook alle indirecte tijd zoals intervisie / maandelijks overleg met collega’s in het kader van indicatiestelling psychotherapie, het schrijven van uw behandelplan, rapportages naar uw huisarts of doorverwijsrapportages, overleg met (mede)behandelaars, voor- en nawerk van een sessie psychotherapie).

De tarieven van de DBC’s worden jaarlijks door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) vastgesteld.
In de Generalistische Basis-GGZ wordt niet met DBC’s gewerkt maar vindt de vergoeding wel op een vergelijkbare manier plaats.
Alle toegepaste interventies vanuit Psychologenpraktijk Bonne Chance (CGT, EMDR en SFT) worden door de zorgverzekeraars vergoed.

De meeste zorgverzekeraars hanteren voor door hen gecontracteerde zorgverleners een zogenaamd omzetplafond. Daardoor kan het gebeuren dat er op enig moment in het lopende kalenderjaar geen ruimte meer is om nog nieuwe cliënten van die zorgverzekeraar in behandeling te nemen. In dat geval wordt dat op de pagina “Actueel” aangegeven.

Verplicht eigen risico (en eventueel vrijwillig eigen risico)

Aangezien psychotherapie een behandeling is die gericht is op genezing of op het voorkómen van verergering van de klachten, valt deze onder de Zorgverzekeringswet en dus binnen de basisverzekering. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook de kosten die u maakt vanwege behandelingen door uw tandarts, fysiotherapeut of behandeling door een specialist in een algemeen ziekenhuis.
Het verplichte eigen risico bedraagt € 385,- voor 2019. Het eigen risico moet u zelf betalen. Uw zorgverzekeraar verrekent dit met u.

Ook wanneer u na een intake bij Psychologenpraktijk Bonne Chance niet door gaat voor het behandeltraject, zullen wij de intakekosten (doorgaans meer dan 100 behandelminuten) moeten declareren bij uw zorgverzekeraar. Dan geldt dus ook bovenstaand verplicht eigen risico.

(www.lvvp.info)
(www.zorgwijzer.nl/faq/veranderingen-in-de-zorg)
(www.kiesbeter.nl