Contracten met zorgverzekeraars

Psychologenpraktijk Bonne Chance heeft voor zowel Generalistische Basis-GGZ als voor psychotherapie (Specialistische GGZ) contracten gesloten met alle zorgverzekeraars. Zodoende wordt uw psychotherapie rechtstreeks door ons gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. We onderscheiden Diagnose- en Behandelingssessies met een code die correspondeert met een tarief dat is overeengekomen met uw zorgverzekeraar (alle directe tijd dat u in de spreekkamer zat + tijd besteed aan telefonisch en e-mail contact, maar ook alle indirecte tijd zoals intervisie / maandelijks overleg met collega’s in het kader van indicatiestelling psychotherapie, het schrijven van uw behandelplan, rapportages naar uw huisarts of doorverwijsrapportages, overleg met (mede)behandelaars, voor- en nawerk van een sessie psychotherapie).

De maximumtarieven worden jaarlijks door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) vastgesteld.
In de Generalistische Basis-GGZ vindt de vergoeding op een vergelijkbare manier plaats.
Alle toegepaste interventies vanuit Psychologenpraktijk Bonne Chance (CGT, EMDR en SFT) worden door de zorgverzekeraars vergoed.

De meeste zorgverzekeraars hanteren voor door hen gecontracteerde zorgverleners een zogenaamd omzetplafond. Daardoor kan het gebeuren dat er op enig moment in het lopende kalenderjaar geen ruimte meer is om nog nieuwe cliënten van die zorgverzekeraar in behandeling te nemen. In dat geval wordt dat op de pagina “Actueel” aangegeven.

Verplicht eigen risico (en eventueel vrijwillig eigen risico)

Aangezien psychotherapie een behandeling is die gericht is op genezing of op het voorkómen van verergering van de klachten, valt deze onder de Zorgverzekeringswet en dus binnen de basisverzekering. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook de kosten die u maakt vanwege behandelingen door uw tandarts, fysiotherapeut of behandeling door een specialist in een algemeen ziekenhuis.
Het verplichte eigen risico bedraagt € 385,- voor 2023. Het eigen risico moet u zelf betalen. Uw zorgverzekeraar verrekent dit met u.

Ook wanneer u na een intake bij Psychologenpraktijk Bonne Chance niet door gaat voor het behandeltraject, zullen wij de intakekosten (doorgaans meer dan 100 behandelminuten) moeten declareren bij uw zorgverzekeraar. Dan geldt dus ook bovenstaand verplicht eigen risico.

(www.lvvp.info)
(www.zorgwijzer.nl/faq/veranderingen-in-de-zorg)
(www.kiesbeter.nl