Wat is Psychotherapie

Het beroep psychotherapeut is één van de beroepen in de gezondheidszorg waarvan de registratie bij wet (Wet BIG; Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) geregeld is. De psychotherapeut is een specialist die zich specifiek richt op de psychotherapeutische behandeling van de doorgaans al langer dan een half jaar bestaande, complexere en meer in de persoonlijkheid van de patiënt gewortelde problematiek die op meerdere levensgebieden tot uiting komt (relatie, werk, vrienden). De psychotherapeut hanteert verschillende methodieken, kan persoonsgericht maar ook klachtgericht werken en heeft oog voor zowel het individu als het betrokken systeem van gezin, groep of bedrijf. 

De wet BIG regelt onder meer de bevoegdheid om een beroep in de individuele gezondheidszorg te mogen uitoefenen en stelt specifieke opleidingseisen. Tot de postdoctorale opleiding tot psychotherapeut worden toegelaten degenen die artsexamen hebben gedaan, doctoraal examen psychologie, pedagogische wetenschappen of gezondheidswetenschappen met als afstudeerrichting geestelijke gezondheidskunde. De opleiding duurt gemiddeld 4 jaar en bestaat uit cursorisch onderwijs, gekoppeld aan praktijkervaring onder supervisie, intervisie en leertherapie (zie bijvoorbeeld www.rinozuid.nl). 

Alleen wie voldoet aan de wettelijke opleidingseisen kan zich laten inschrijven in het register. En alleen wie in het register is ingeschreven, mag de beroepstitel ‘psychotherapeut’ voeren. De overheid beheert het register van psychotherapeuten. Na de opleiding moet een psychotherapeut nog regelmatig bijscholen om de registratie te kunnen blijven behouden. Sommige psychotherapeuten zijn tevens arts/psychiater en mogen vanuit die registratie medicijnen voorschrijven. Bekende psychotherapeuten zijn onder andere Albert Ellis, Aaron Beck, Jeffrey Young en Sigmund Freud. Psychotherapeuten BIG hebben zich verenigd in de NVP (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie) (www.psychotherapie.nl

Psychotherapie vraagt veel van u. U zult u in de samenwerking met uw psychotherapeut geconfronteerd worden met uw gedrag, uw gedachten, uw gevoelens en hoe deze in interactie staan met uw omgeving. Dat kost veel energie en tijd. Vaak roept het in het begin meer spanning bij u op, maar gaandeweg zult u merken dat het beter gaat. U leert immers meer helpend denken en doen waardoor u zich psychisch en dikwijls daarmee gepaard gaand ook lichamelijk beter zult voelen.  

De psychotherapeut lost geen problemen voor u op, maar helpt u nare ervaringen anders te zien, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken. 

Problemen

Psychologenpraktijk Bonne Chance staat open voor jongeren (vanaf 18 jaar) en volwassenen met psychische problemen, zoals:

  • angst- en paniekklachten
  • depressieve klachten
  • arbeid gerelateerde problemen (stress, burn-out, etc.)
  • levensfaseproblematiek (bv. midlife)
  • rouwverwerking
  • persoonlijkheidsproblematiek (onzekerheid, negatief zelfbeeld,etc.)
  • relatieproblematiek

Aanbod

Psychologenpraktijk Bonne Chance biedt uitsluitend wetenschappelijk bewezen effectieve klachtgerichte en persoonsgerichte psychotherapie, individueel of systemisch (partnerrelatie- en groepspsychotherapie). 
Wij onderschrijven hierbij recente conclusies uit wetenschappelijk onderzoek die laten zien dat geen enkele psychotherapiemethode betere resultaten kan claimen dan andere (“Everybody have won, and all must have prizes”). Wij werken dan ook graag met een integratie van methoden waarbij we in samenwerking met de cliënt onderzoeken in hoeverre een bepaalde benadering bijdraagt aan beter begrip van de klachten en welke methodieken kunnen bijdragen aan de beste behandeling, de GGZ multidisciplinaire behandelrichtlijnen hierbij zoveel mogelijk in acht nemend (D. Bouman, 2010).

Ons aanbod betreft psychotherapie met in principe persoonlijke face-to-face contacten bij ons in de spreekkamer omdat we sterk geloven in de kracht van persoonlijk contact voor het ontwikkelen van een therapeutische relatie tussen cliënt(systeem) en therapeut.

E-health/internettherapie: 
Binnen behandelingen maken we in overleg met de cliënt en op indicatie gebruik van programma’s binnen het E-health-platform Therapieland (www.therapieland.nl). Te denken valt aan programma’s als: Mindfulness, Zelfcompassie, Opkomen voor jezelf, Piekeren en Schematherapie. Door buiten de sessies een online programma te doorlopen, wordt het gemakkelijker patronen te doorbreken. Programmaonderdelen bestaan uit het bekijken van filmpjes, opdrachten maken en (online of live) uitwisseling met de behandelaar.
Van de inzet van E-health wordt afgeweken (contra-indicaties) bij:
– onvoldoende motivatie of onmogelijkheid van de cliënt;
– ernstige psychiatrische problematiek (comorbiditeit); instabiliteit, crisisgevoeligheid.

A) Klachtgerichte, overwegend kortdurende psychotherapie (10-15 sessies, maximaal ongeveer 1 jaar)

-Cognitieve Gedragtherapie (CGT) volgens Beck bij angst- en stemmingsproblemen

Cognitieve Gedragstherapie gaat uit van de veronderstelling dat niet-helpende, irrationele gedachten leiden tot negatieve gevoelens en disfunctioneel gedrag zoals passief gedrag of vermijdingsgedrag.
De therapie richt zich op het onderzoeken en eventueel veranderen van ongewenste gedachten, gevoelens en ongewenst gedrag. Er wordt veel gewerkt met praktische oefeningen die een cliënt ook in de directe omgeving leert toepassen.
Cognitieve Gedragstherapie komt uit veel wetenschappelijk onderzoek als ‘bewezen effectief’ (evidence based) naar voren en is in de tot nu toe ontwikkelde multidisciplinaire GGZ behandelrichtlijnen voor de meeste problemen de behandeling van eerste keuze. In de GGZ richtlijnen staan aanbevelingen voor het geven van de best mogelijke zorg aan een cliënt. De verantwoordelijkheid is in handen van de Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling in de GGZ en het Trimbos-instituut.

Ik ben als psychotherapeut gespecialiseerd in de toepassing van CGT als vorm van psychotherapie en daarom belangstellend lid van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt). 
(www.VGCt.nl)

-Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR)

EMDR is een effectief bewezen behandelmethode bij nare ervaringen (doorgaans als onderdeel van uw totale psychotherapie, gedurende gemiddeld genomen maximaal 5 bij voorkeur wekelijkse sessies). 
Het is in 1989 door Francine Shapiro ontwikkeld om traumatische gebeurtenissen te verwerken. Inmiddels is er steeds meer wetenschappelijke ondersteuning dat EMDR ook goed ingezet kan worden bij andere problemen en klachten, zoals bijvoorbeeld angststoornissen, de gevolgen van meervoudige traumatisering en chronische pijn. Ook wanneer iemand last heeft van een negatief zelfbeeld kan EMDR als onderdeel van een behandeling worden toegepast.

EMDR is een krachtige procedure om nare herinneringen te verwerken. Het doel is dat u aan de bijbehorende gebeurtenissen kunt denken zonder overstuur te raken. Voorwaarde voor EMDR is dat u beelden heeft van de nare herinneringen en dat de daarbij behorende gevoelens toegankelijk zijn.

Hoe EMDR precies in zijn werk gaat, kunt u verder lezen op: (http://www.emdr.nl)

Ik ben lid van de Vereniging voor EMDR (VEN) (www.EMDR.nl); lidnr. 32716

-Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT)

Bij diverse angst- en stemmingsklachten. Doorgaans wordt gewerkt met enkele elementen uit de MBCT als onderdeel van uw totale psychotherapie. Jon Kabat-Zinn is de grondlegger van de beoefening van mindfulness.

Mindfulness betekent zich bewust zijn van de ervaring van moment tot moment zonder oordeel. Of “zijn in het hier en nu”. Door mindfulness meer en meer te integreren in je leven, kun je beter omgaan met klachten en je persoonlijke kwaliteiten verder ontwikkelen. Op het internet is veel over mindfulness te vinden. Op de pagina ’tips’ van deze website verwijs ik naar andere websites die ik wat dit betreft vaak raadpleeg en noem ik ook interessante boeken waardoor u zichzelf verder kunt ontwikkelen op dit gebied.

B) Persoonsgerichte, overwegend langer durende en geïntegreerde psychotherapie (25-50 sessies, 1-2 jaar, op indicatie langer)

-Schemagerichte cognitieve therapie (SFT) volgens Young bij persoonlijkheidsproblematiek
Schematherapie is een therapeutische benadering waarin elementen uit cognitieve, gedragstherapeutische en psychodynamische modellen, hechtings- en Gestaltmodellen met elkaar worden gecombineerd. De therapie heeft als doel oude, disfunctionele schema’s bij mensen te onderkennen en te doorbreken. Deze vormen vaak een belemmering in het gezond functioneren van een persoon met allerlei gevolgen zoals psychische stoornissen, inadequate communicatie en binding met de omgeving. In het therapieproces worden diverse oefeningen gedaan. Hierbij is de therapeutische relatie erg belangrijk.

De therapie wordt tegenwoordig gezien als een effectieve behandeling voor een breed scala van psychische problemen.

Zie ook de pagina “Tips”van deze website om over deze behandelmethode verder te lezen.

Ik heb me binnen mijn opleidingstraject tot gewoon lid van de vereniging van cognitief gedragstherapeuten gespecialiseerd in SFT bij individuen en in groepsverband. Tevens ben ik opgeleid in toepassing van cliëntgerichte psychotherapie (individueel) en gedragveranderende gezins-, relatie- en groepstherapie.

IMG 4067